Çiftçiyi zıplatacak proje!..

Erdoğan Nesimioğlu
Erdoğan Nesimioğlu
28.09.2013 02:12

Konya Ovası Türkiye'nin en büyük ovasıdır. Bu ova ülkenin tarım alanlarının yüzde 17'sini karşılar. 39 bin kilometrekarelik bir alanı kapsar ve 2 milyon 100 bin civarında nüfusu ile de Türkiye’nin 6.büyük kentidir.

Dünya genelinde baktığımızda ise Konya Ovası parmakla gösterilecek ovalar arasında yer alır.

Konya, Çumra, Karaman, Niğde- Bor ve Karapınar gibi başlıca yerleşim merkezleri ovanın kenarında sıralanır.
Konya ilinin ekonomisi tarıma ve özellikle buğday tarımına dayanır. Türkiye’nin buğday ambarı sayılır. Faal nüfusun % 75’i tarım, hayvancılık, balıkçılık, avcılık ve ormancılıkla uğraşır. Yıllık safi gelirinin % 40’ı tarımdan elde edilir.

Konya il topraklarının % 90’dan biraz fazlası tarıma elverişlidir. Ekili alanların en büyük kısmı tahıla tahsis edilmiştir. Başlıca tarım ürünleri buğday, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, soğan ve haşhaştır.

Konya Ovası’nda yıllık yağış miktarının az olması, kış döneminin uzun ve soğuk geçmesi yetiştirilen bitki çeşitlerini kısıtlamaktadır.
Konya Ovası’nda tarımı yapılan bitkilerin başında arpa, buğday, şeker pancarı, mısır, nohut, patates, soğan, kavun, mercimek, fasulye, bakla, keten ve kenevirdir. Domates, biber, patlıcan, lahana gibi sebze çeşitleri yetişirken, üzüm, elma, armut türü meyve çeşitleri de yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Ancak, son yıllara geldiğimizde Konya Ovası’nda üretilen ürünlerin birçoğu yok olmuş veya pazarı olmadığı için ekilemez hale gelmiştir.
Konya Ovası’nda son 10 yıllık zaman içerisinde bitki çeşitlerinde bir artış olmuş ve yok olan ayçiçeği, mısır gibi ürünler yeniden ekilir hale gelmiştir.

Tabii bu ürünlerin ekiminde de Konya Şeker’in Pazar yaratmasındaki payını da unutmamak gerekir. Çünkü, Konya Şeker son 10 yıllık süre içerisinde Konya Ovası’na ayçiçeği, patates ve mısır gibi ürünleri yeniden kazandırmıştır.

Konya Şeker, dünyanın değişik ülkelerinden getirdiği 123 çeşit kanola bitkisini Konya Ovası iklim yapısına uygun olanını bulmuş ve Konyalı üreticilere münavebe ürünü olarak sunmuştur. Yani, Konya Şeker’le birlikte Konya Ovası’nda tarımsal ürün çeşidi artmış, üreticilerin münavebe yapabilecek ürünlerinin sayısı da artmıştır.

Daha önceleri sadece arpa, buğday ve şeker pancarı ağırlıklı olan ürün deseni, yeni ürünlerle birlikte çoğalmıştır.
Bu çoğalma da üreticilere yeni bir gelir kapısı olmuştur.
Şimdi size çiftçileri zıplatacak olan projeden bahsetmek istiyorum.
Bu projenin de sahibi hiç şüphesiz Konya Şeker’in bünyesinde bulunan Tarımsal Araştırma Müdürlüğü’dür.
Kanola, ayçiçeği ve patates gibi ürünlerin yeniden Konya Ovası’nda filizlenmesine neden olan Konya Şeker, AR-GE marifetiyle yeni ürünlere yönelmiş ve bu ürünlerin Konya şartlarına uygun hale gelmesini sağlamış ve kendi deneme tarlalarında uzun yıllar süren çalışmalar sonucu çiftçileri zıplatacak olan projeyi hayata geçirmiştir.

Nedir bu proje?

Konya Şeker’in Tarımsal Araştırma Müdürlüğü’nün Yaylapınar mevkiinde deneme tarlaları bulunuyor. Bu tarlalarda tek yılda ikinci ürün alınması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Projenin Konya Ovası’na yaygınlaştırma aşamasına gelindi diyebiliriz.
Haa, burada şu noktayı da yazmadan geçmek istemiyorum.
Konya Ovası’nda hala nadas tekniği uygulanmaktadır. Yani, bir yıl ekilen tarla, ikinci yıl dinlenmeye alınmaktadır.
Şimdi artık bu tekniğe son vermek ve çiftçilerin daha çok gelir elde etmelerini sağlayacak tekniklere geldi sıra.
Konya Şeker’in AR-GE Müdürlüğü, iki-üç yıldır bu teknikler üzerinde çalışıyor. Yakında bu proje Konya Ovası’nın her yerinde uygulamaya konulacak. Yani, deneme tarlalarından çıkılıp arazide ekimi yapılacak.

Ne yapıyor Konya Şeker?

Öncelikle, üreticinin üretim kabiliyetinin sürmesi için tarımsal ürün desenini artırmaya çalışıyor. Geleneksel tarım ürünlerinin dışında daha çok gelir getiren tarım ürünlerine yöneliyor ve bunu da üreticisine yani çiftçisine yaptırıyor.

Yakın bir zamanda çiftçilere de ekimi yaptırılacak ürünler olgunlaşmaya ve semeresini vermeye başlayacak.

Konya Şeker, bu proje ile Anadolu’da bir ilki daha gerçekleştirmeye çalışıyor.

Konya Şeker, Yaylapınar Tarımsal Ar-Ge tarlalarında şeker pancarı, ayçiçeği, kanola, silajlık mısır, macar fiği, soya ile donuk gıdaya yönelik bezelye, brokoli, brüksel lahanası, taze fasulye ve ıspanak bitkilerinin araştırmalarını birinci ve ikinci ürün alma çalışmalarını iki yıldır sürdürüyor.

Ana ürün olarak macar fiği veya kanola ekilecek, ikinci ürünü ise ayçiçeği oluşturacak. Yani, çiftçi kanolanın ardından ayçiçeği ekecek ve aynı tarlasından ikinci bir ürünü daha alma şansı olacak.

Yapılan çalışmalar sonucunda, ana ürün kanola da ortalama verim 350 kg/dekar olurken, ikinci ürün ayçiçeğinde ise dekarda 375 kg verim alınarak aynı sezonda aynı tarlada üreticinin karlılığı % 100 artırılmıştır.

Bir başka çalışmada ise ana ürün macar fiği sonrasında ekilen ikinci ürün ayçiçeğinde dekara 395 kg ürün alınırken, macar fiğinden ise yeşil ot miktarı dekara 1500 kg olmuştur.

Bir başka çalışmada ise ana ürün arpa-buğday ve kanola olurken, ikinci ürün olarak donuk gıdayı oluşturan brokoli, brüksel lahanası, bezelye, yeşil fasulye ve ıspanak ekimi yapılırken, sorgum ve silajlık mısır gibi yem bitkileri ekilebilecek.

İşin özü dostlar;

Kısa zaman içerisinde Konya Ovası, Konya Şeker’in çalışmaları sayesinde tek yılda iki ürün alma şansını yakalayacak ve bu projeyle birlikte de çiftçiler paraya para demeyecek. Gelir düzeyi yükselecek, tarımı daha bir bilinçle yapacak ve sonunda gülen yüz çiftçinin olacak.

Olmazları olduran, yapılmaz denilenleri yapan ve daha önemlisi imkansızlıklar içerisinde imkansızları başaran Konya Şeker’in Konya Ovası’nı şaha kaldıracak projesini fazla değil bir yıl sonra uygulamaya koyacağına adım gibi eminim.

Bekleyip, hep birlikte göreceğiz…
 

 

1.

YORUM GÖNDER

Yazarın diğer yazıları


Masaüstü görünümüne geç

Anmeg Bilgi İşlem