'Yasaklı Şehir' Konya'dan 'Yeni Bir Türkiye' ye!..

Erdoğan Nesimioğlu
Erdoğan Nesimioğlu
19.03.2015 11:09

Cumhuriyet’in cezalı şehirleri arasında Yozgat ve Kayseri’den sonra Konya’nın da bulunması, Konya’nın ekonomik açıdan diğer illere nazaran yeterince büyümediğini görüyoruz.

Yasaklı şehirlerin varlığını Türkiye Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin yazısından öğreniyoruz.

O yıllarda Konya ile birlikte yasaklı şehirler arasında Bursa, Yozgat, Bilecik, Kütahya, Kırşehir, Maraş, Rize, Tunceli, Düzce, Zile, Menemen gibi iller de bulunuyor.

Tabii, burada o yıllarda ortaya çıkan ve bizim bildiğimiz adıyla “Delibaş İsyanı” nedeniyle Konya’nın İstiklal Mahkemesi tarafından “ Yasaklı Şehir” kapsamına alındığını çeşitli yazılardan anlıyoruz.

“Yasaklı Şehir” kapsamına giren Konya uzun yıllar devlet desteğinden ve yatırımlarından mahrum edilmiştir.

Konya’ya devletin yaptığı yatırımlar bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar da azdır.

Bugün bile çoğu büyük yatırımların özel sektör yatırımları oluğunu görebiliriz.

Daha sonraki yıllarda da Konya hep iktidar yanlısı olduğu için de “Konya çantada keklik” denilerek gereken yatırımlar yapılmamıştır.

Benim bildiğim kadarıyla 1954 yılında devlet marifetiyle yapılan bir Şeker Fabrikası var. Ki, onun da sermayesinin büyük bir çoğunluğunu üreticiler, köylüler ve çiftçiler karşılamıştır.

Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze uzun yıllar geçti.

Konya, çok değişikliklere uğradı, ekonomisi kendi yerel imkanlarıyla gelişti.

Bu arada, Konya’nın ekonomik anlamda yetersizliğinin yanında siyasi yetersizliğini de vurgulamak gerekiyor.

Siyasi arenada yeterince kabuğunu kıramamış ve rahmetli Prof.Dr. Sadi Irmak’ın dışında temsili olarak bir “Başbakanı” olmamıştır.

Artık, şimdi bizim de, Konya’nın da bir başbakanı bulunuyor.

Hem de, Konya’nın bağrından Torosların eteğinde bulunan Taşkent’ten bir Başbakan doğmuştur.

Bu yüzden Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Konyalı bir Başbakan olması Konya ve ekonomisi açısından bir şanstır diyorum.

“Yeni bir Türkiye” projesinde Konya’nın da var olması artık kaçınılmazdır.

Yılların “Yasaklı Şehri” Konya, artık devletin imkanlarından yararlanacak güce ve büyüklüğe erişmiştir.

Zaten, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, gittiği her yerde Konya’dan “Merkez Şehir” diye bahsetmekte ve Konya’nın geleceğine ışık tutmaktadır.

Başbakan olarak gittiği dış ülkelere Konyalı sanayici ve işadamlarını da beraberinde götürerek, hem Konyalı işadamlarının ve sanayicilerin ufkunun gelişmesine katkı sağlamaktadır, hem de Konya ekonomisinin dış dünyaya açılmasına öncülük etmektedir.

Son olarak, Başbakanımız Sayın Davutoğlu’nun Macaristan gezisi buna bir örnek teşkil etmektedir.

Sayın Davutoğlu, beraberinde MÜSİAD üyesi olan işadamlarını ve sanayicileri de Macaristan’a götürmüştür.

Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) toplantısına Konyalı sanayici ve işadamları da katılmıştır.

Bu ve buna benzer toplantılar ekonomimiz açısından her zaman elverişli olmuştur.

İki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan dostluklar pekiştirilmiş ve yine iki ülke arasındaki ekonomik bağlantılar güçlendirilmiştir.

Açıklanan rakamlara göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2.5 milyar dolar iken, bu hacmin 5 milyar dolara çıkarılması hedeflenmiştir.

Bu hedefe ulaşmada Konya sanayisinin de katkısının olması ve Konyalı sanayici ve işadamlarının üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin bu hedefin tutturulmasında payının olması demek, hem Konya ekonomisinin büyümesi, hem de bölge insanının ekonomik refahının yükselmesi demektir.

Başbakanımız Sayın Davutoğlu’nun Konya için büyük bir şans olduğunu daha önce de vurguladım.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında siyaseten ve ekonomik olarak yasaklı şehir olan Konya, yasakların kalkmasından sonra da yine hükümetlerin gözünden uzak kalmıştır.

Şimdi önümüzde bir fırsat var.

Lütfen bu fırsatı iyi değerlendirelim ve Başbakan Sayın Davutoğlu faktörünü göz ardı etmeden ona tüm samimiyetimizle sahip çıkalım.

Davutoğlu’nun Başbakan olması nedeniyle Konya artık çatlattığı kabuğunu kıracak ve bundan da tüm bölge insanı kazançlı çıkacaktır.

“Yasaklı Şehir” Konya’dan, Başbakan Davutoğlu liderliğindeki “Yeni Bir Türkiye” ye ve “Gelişmiş” bir Konya’ya.

Hadi, hep birlikte, el ele, gönül gönüle nice mutlu yarınlara doğru…

 

 

YORUM GÖNDER

Yazarın diğer yazıları


Masaüstü görünümüne geç

Anmeg Bilgi İşlem